Sākums
     

Smiļģa mājas lasījumi

28.03.2012. LKA E.Smiļģa Teātra muzejā

Smiļģa zāle:

11.00 – 11.35  „V.Kalpiņa laiks Daugavpils teātrī” S.Geikina

11.35 – 12.05  „Pētera Pētersona arhīva atradumi” D.Liepeniece

12.05 – 12.20  Starpbrīdis

Izstāžu zāle:

12.20 – 12.50  „Sudraba pēdas Dailes gaitā jeb Ierosmes un īstenojumi J.Munča daiļradē” A.Straupeniece - Brance

12.50 – 13.20  „Felicitas Ertneres personības atspulgs Noras Vētras – Muižnieces arhīva materiālos” R.Rotkale

Diskusijas

Izstādes „Pasaules elpā. Jānim Muncim - 125” apskate

 

Ieeja bez maksas!