Sākums
     

 

Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejā notiks ikgadējie Smiļģa mājas lasījumi.

    Teātra dienas ieskaņā, 25. martā pulksten 15:00, Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejā,
E. Smiļģa ielā 37/39, notiks ikgadējie Smiļģa mājas lasījumi, kuros Latvijas Kultūras akadēmijas, Eduarda Smiļģa Teātra muzeja un Rīgas Kino muzeja      pētnieki iepazīstinās interesentus ar saviem aktuālajiem pētījumiem teātra vēstures un muzeogrāfijas jomās.

Programmā paredzēta elektroniskās muzeja priekšmetu uzskaites sistēmas MUPUS publiskās vides demonstrācija, kas notiks sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeja Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuves speciālistiem.

    Tālāk sekos ziņojumi:

R. Rotkale un A. Straupeniece-Brance –  Cīņa par identitātes un mākslas principu saglabāšanu. Eduarda Smiļģa dzīves hronika (1944. – 1964.)

R. Grīnfelde – Skatuves kustība Dailes teātra pirmajā studijā: stratēģija un metode.

S. Geikina –  Režisora Sergeja Radlova darbība Daugavpils krievu drāmas teātrī  1953. /1954. gada sezonā.

M. Mantiņa – Dzidras Ritenbergas ceļš mākslā pēc Volpi kausa iegūšanas. 

 A. Zeltiņa – Rīgas Kino muzeja digitālā ekspozīcija „ Kino skapis”.

Ieeja bez maksas.